Uspořádejte si akci pro zaměstnance i u vás!

Publikováno: 09. 09. 2021

Líbil se vám fotbalový turnaj?

Nebo jste se nemohli zúčastnit?

Můžete si uspořádat akci pro zaměstnance i ve vaší divizi!

Společnost ICOM transport podporuje volnočasové aktivity zaměstnanců, které slouží k přátelskému setkávání a zábavě.

Akce pro naše zaměstnance se nemusejí konat jen v Jihlavě či Polné. Na každé divizi, ať se jedná o Slaný, Benešov, Jindřichův Hradec, Ústí nad Orlicí nebo Třebíč, všude si můžete uspořádat soutěž, turnaj, výlet.

Jak na to? Předneste návrh svým ředitelům, ti vám s podporou vedení společnosti a personálního oddělení pomůžou akci uskutečnit.

Uspořádejte si vlastní turnaj v nohejbale!

Nebo soutěž v šipkách?

Chcete si zajet do divadla?

Grilování?

Vymyslete akci pro vás a kolegy a předneste návrh vašemu vedení :-)