Jsme společensky odpovědní

Publikováno: 15. 04. 2019 , aktualizováno: 18. 04. 2019

ICOM transport se v soutěži "Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018" umístil na krásném druhém místě.

Další ocenění v soutěži "Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018" si odnesla společnost ICOM transport. Jednalo se o již 4. ročník, ve kterém byly oceňovány snahy organizací, jenž do svých provozních činností integrují zájmy sociální, enviromentální, etické, lidskoprávní a také zájmy svých zákazníků.

Prestižní ocenění převzala na slavnostním vyhlášení předsedkyně představenstva, paní Kateřina Kratochvílová.

Společensky odpovědná společnost
Nejdůležitějším krokem k ochraně životního prostředí je neustálá obnova vozového parku. V koncernu ICOM transport jezdí pouze vozy vysoké emisní normy, kdy 40% vozového parku tvoří vozy s EURO 5 a 60% vozy s nejvyšší emisní normou EURO 6. Tím se dokáže ročně snížit emise oxidu dusíku a pevných částic až o 200 tun a dochází také ke snížení spotřeby o cca 1.600 tun nafty.

Dlouhodobě se koncern ICOM transport zaměřujeme také na obnovitelné zdroje. Používá vrty spojené s tepelným čerpadlem, investuje do vsaků, nebo do nových LED osvětlení, která snižují spotřebu elektrické energie.

Na všech autobusových nádražích jsou pak k dispozici nádoby na tříděný odpad. V roce 2018 se pak koncern také více zaměřili na třídění tonerů, díky němuž podporuje Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou.