Pojede Vaše dítě na tábor? Zaměstnavatel Vám na něj přispěje

Publikováno: 05. 08. 2019

Jezdí Vaše děti v období prázdnin na tábory nebo školky v přírodě? Pokud ano, můžete využít na jejich zaplacení jeden z řady benefitů, které koncern nabízí svým zaměstnancům. Více informací a postup jak o něj zažádat naleznete v článku.

Letní tábor

Příspěvek do výše 50% z ceny tábora, nebo školky v přírodě, maximálně však 1.500 Kč, pro každé dítě před dovršením 16 let věku poskytuje firma všem zaměstnancům 1x ročně. Tento pobyt pak musí probíhat v období prázdnin (jarní, letní, pololetní, velikoční, vánoční, atd.).

Příspěvek Vám bude přiznán, pokud předložíte svému nadřízenému přihlášku s cenou za pobyt a daňový doklad na příslušnou částku (1.500 Kč) vystavený na společnost, ve které máte pracovní poměr. Váš nadřízený odešle oba dokumenty na příjem faktur.

Částka (50%, maximálně 1.500 Kč) bude následně uhrazena na účet vystavovatele. Pokud jste již tuto částku zaplatili, pokladna Vám částku uvedenou na dokladu pro společnost proplatí.